Vad vi tror påbluebirdevent_om_oss
Vi tror att människor behöver rätt kunskap för att bli motiverade. Det ligger i vår natur att vilja veta varför saker och ting ska göras. Vi behöver förstå visionen för att bli inspirerade. I vår komplexa värld finns det ofantliga mängder med information, företagets värderingar ligger klart och tydligt på internwebben, produktens alla fördelar står i en färgglad broschyr, en VD pratar genomtänkta strategiplaner på en kick-off, men vad hjälper det om mottagaren inte tar till sig informationen, bearbetar den och gör den till sin kunskap?

Vi på Bluebird tror att upplevelsebaserad kommunikation är det kraftfullaste verktyget för att motivera och påverka. Vi vet hur man skapar aktivitet och delaktighet, hur man engagerar och intresserar och hur viktig form, metod och miljö är för resultatet. Vår verktygslåda är till bredden fylld av erfarenheter, kreativa koncept, tekniska och pedagogiska redskap för att skapa effektfulla evenemang som ger resultat. Den kunskapen vill vi gärna erbjuda dig och din organisation.

Vi är självklart medlemmar:
SEFS

Vi stöttar Mentor:
Mentor